Dreptul muncii


  • consultanta si asistenta la negocierea, incheierea, suspendarea si incetarea contractelor colective si individuale de munca;
  • asistenta in procedurile disciplinare de dreptul muncii (sanctiuni disciplinare, decizii de imputare);
  • reprezentare la instantele judecatoresti in litigiile colective sau individuale de munca;
  • intocmirea Regulamentului intern si a Regulamentului de organizare si functionare.